Atriyal Fibrilasyon Antikoagulasyonunda Çıldırtan Sorular

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu DEF-KY’de Revaskülarizasyon

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

Neden Kardiyologlar Obeziteyle İlgilenmelidirler?

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

2021 Kalp Yetmezliği Kılavuzu Mercek Altında

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

Koroner Arter Hastalığında Kardiyologların Gündeminde Kolşisin Olmalı mı?

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

ESC 2021’de Yayınlanan Çalışmaları Yorumluyoruz-2

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

ESC 2021’de Yayınlanan Çalışmaları Yorumluyoruz-1

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

ESC 2021 Sonrası Atriyal Fibrilasyonda Güncel Medikal Tedavi Yaklaşımları

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

Hiperlipidemi Güncellemesi

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.

SGLT2 inhibitörleri ve kalp: Gerçekten çok mu iyi,yoksa gerçek olamayacak kadar mı iyi?

AFD‘nin dijital yayın platformudur.

Videoyu izleyebilmeniz için kayıt olmanız gerekmektedir.